CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Chế độ bảo hành (keo) lên đến 2 năm.
- Bảo hành trực tiếp tại cửa hàng từ 13h - 20h hàng ngày.
- Bảo hành online cửa hàng sẽ ship típ keo đến cho bạn tự dán tại nhà.